Rečnik e-commerce pojmova – Rutiranje Transakcija

Rečnik e-commerce pojmova – Rutiranje Transakcija

Rutiranje transakcija je funkcionalnost koja se najčešće koristi za trgovce koji su preko naše platforme istovremeno povezani na više od jedne banke / prihvatioca. Ova funkcionalnost daje trgovcu kontrolu nad procesom plaćanja. Dozvoljava prilagođavanje toka plaćanja, distribucije transakcija, a sa ciljem snižavanja troškova transakcija kao i prevazilaženje problema koji mogu nastati kada je jedna banka / prihvatilac nedostupna. Naš sistem za inteligentno rutiranje transakcija uključuje sledeće opcije: Load balancing, Cascaded transactions, Geographical optimization, Risk based routing, Fallback routing.

Kako funkcioniše rutiranje transakcija?

Transakcije se rutiraju prema uslovima i logici koju setuje sam trgovac. Na primer, ukoliko trgovac ima ugovor sa dve banke, trgovac može postaviti pravilo gde će ta transakcija ići na onu banku gde je provizija za tu konkretnu transakciju niža.

Šta su prednosti korišćenja funkcije rutiranja transakcija?

Mnoge su koristi od opcije rutiranja transakcija: povećan broj odobrenih transakcija, manje provizije za autorizaciju, optimizacija distribucije transakcija između više banaka, distribucija u odnosu na geografsku lokaciju kupca….