fbpx

U današnje vreme je moguće pretplatiti se na sve više roba i usluga. Stoga su ponavljajuća plaćanja (recurring) postala jedan od najčešće korišćenih modela plaćanja na internetu. Kompanije B2C segmenta iz različitih industrija naplaćuju svoje usluge: striminga video sadržaja, dostave hrane, različitih vrsta osiguranja, pakete mobilne telefonije, kablovske pretplate, usluge distribucije električne energije itd na način koji povlačiredovnu naknadu. Takođe, i B2B tržište je doživelo rast u poslovanju koje uključuje pretplate na uslugame, kao što su SaaS i usluge rentiranja IT uređaja i komponenti i pametnih telefona. Ovakva automatizovana naplata donosi mnoge prednosti. Pre svega štedi vreme, poboljšava zadovoljstvo korisnika i osigurava da preduzeća redovno i na vreme dobijaju prihode od pretplate.

Šta je ponavljajuća uplata?

Ponavljajuće uplate su plaćanja koja se redovno ponavljaju. To mogu biti plaćanja pretplata (Netflix, Spotify, YouTube itd.), članarine (fitnes studio) ili osiguranja.

Koja je razlika između ponavljajuće uplate i ponavljajućeg fakturisanja?

Ponavljajuće fakturisanje ili izdavanje računa, takođe poznato kao pretplatno fakturisanje ili izdavanje računa, znači da se račun automatski šalje kupcu u redovnim intervalima i kupac treba da izmiri plaćanje ručno. Ponavljajuće uplate, s druge strane, automatizuju ovaj proces tako što automatski naplaćuju sa izabranog načina plaćanja kupca, npr sa prethodno registrovane platne kartice, kada plaćanje dospe.

Kako funkcioniše proces automatskih ponavljajućih plaćanja?

Kada kupac odabere uslugu automatskih ponavljajućih plaćanja, proces obično sledi ove korake:

 1. Kupac bira ponavljajuću naplatu iz liste načina plaćanja i prihvata uslove i odredbe trgovca.
 2. Kod prve uplate, kupac sam unosi svoje podatke za plaćanje (podatke o kartici), koji se čuvaju na AllSecure Payment Gateway-u, a koji će se koristiti kod budućih transakcija plaćanja
 3. Kada dospe sledeća obaveza, kupac prima fakturu od trgovcima sa svim detaljima za plaćanje
 4. Transakcija plaćanja se automatski izvršava, a banka odobrava ovakvu transakciju.
 5. Naplaćena sredstva se prenose na račun trgovca.
 6. Kupac dobija informaciju o statusu plaćanja navedene obaveze.
 7. Dalje uplate se automatski skidaju sa računa kupca prema unapred ugovorenom rasporedu.

Kako opcija Orkestracije može podržati ovakva ponavljajuća plaćanja?

Platne platforme, AllSecure Payment Gateway-a, mogu pomoći trgovcima da na optimalni način procesiraju ponavljajuće uplate nudeći širok spektar opcija za plaćanje prilagođenih lokalnim tržištima. Detalji platnih kartica kupaca se bezbedno čuvaju i tokenizuju direktno na AllSecure platformi, kako bi se omogućilo ponovno plaćanje svake naredne transakcije.

Šta su glavni izazovi kod ponavljajućih plaćanja u B2C segmentu?

 • Neuspela plaćanja: Istekle kartice ili promene detalja kartice postojećih kupaca mogu dovesti do odbijanja transakcija. Rešenje poput AllSecure Card Updater može rešiti ovaj problem automatskim ažuriranjem detalja kartice ako se i kada dođe do promene. Naravno, transakcija plaćanja takođe može biti neuspešna ako kupac nema dovoljno sredstava na svojoj kartici.
 • Tehnički problemi na strani banke / prihvatioca: Problemi na strani pružaoca usluga plaćanja (Banka / Prihvatilac), kao što je gubitak komunikacije (veze) sa procesorom banke, mogu uzrokovati povećan broj odbijenih transakcija ili kašnjenje u transakcijama.
 • Reklamacije: Za ovu vrstu plaćanja efikasno upravljanje reklamacijama štedi vreme i novac trgovcima.
 • Čuvanje i tokenizacija podataka: Bezbedno i redundantno čuvanje podataka je obavezno radi obezbeđivanja neometanih transakcija i visokog zadovoljstva kupaca.
 • Usklađenost sa regulativama: Softver koji je usklađen sa PCI DSS standardima, poput AllSecure Platforme, pruža visok nivo bezbednosti za trgovce svih veličina i iz različitih industrija.
 • Prevare: Alati za prepoznavanje i upravljanje rizicima omogućavaju fleksibilne strategije za izbegavanje prevara.
 • Internacionalni trgovci: Globalne kompanije posluju u različitim valutama koje treba uzeti u obzir.
 • Različiti načini plaćanja: Regionalne tržišne preference ili regulative moraju se uzeti u obzir prilikom planiranja i primene usluga ponavljajućih plaćanja.

Koji su glavni benefiti ponavljajućih plaćanja za trgovce?

Omogućavanje različitih opcija za plaćanje je privlačno kako za kupce, tako i za trgovce. Sa stanovišta kupaca, ponavljajuće uplate štede vreme i novac, poboljšavajući zadovoljstvo korisnika. Za trgovce, ponavljajuće plaćanje znači smanjenje kašnjenja ili propuštenih plaćanja, čime se procesi plaćanja čine predvidljivijim i manje podložnim greškama.

Zašto je snažna platna platforma (Payment Gateway) važna za ponavljajuća plaćanja

Snažna platna infrastruktura pruža osnovu za ceo proces naplate. Trgovcima je potrebna mogućnost da podatke o platnim karticama mogu čuvati i tokenizovati na bezbedan način, ali i da se transakcije plaćanja pouzdano i efikasno procesiraju.

Related Articles

Bezbedna Online Plaćanja?

Omogućavamo trgovcima da prihvataju plaćanja na svom sajtu i mobilnoj aplikaciji od kupaca u Srbiji i inostranstvu.
Allsecure

Osnovano u 2001. god, preduzeće AllSecure je postalo globalni pružalac usluga elektronskih plaćanja, sa rastućom mrežom korisnika u čitavoj Evropi. U saradnji sa vodećim regionalnim i evropskim bankama pružamo usluge procesiranja plaćanja kroz najsavremeniji payment gateway na tržištu, sertifikovan kao PCI level 1. Uz to pružamo različite povezane usluge podrške i konsaltinga, kao i najsavremenija rešenjia za prevenciju rizika prilikom plaćanja.

Kontakt info
Secured By
pcidss
visasecure
mcidcheck
amexsafekey
dinersprotectbuy
Metodi Plaćanja
VISA
mastercard
maestro
dinersclub
dinacard
discover
american express