fbpx

POLITIKA PRIVATNOSTI

Zaštita ličnih podataka naših korisnika

business proposals
Molimo vas da pročitate ovo obaveštenje o privatnosti i o kolačićima pažljivo pre nego počnete da koristite našu internet stranicu. Korišćenjem naše internet stranice, vi prihvatate sledeće uslove. Ukoliko se ne slažete sa sledećim uslovima, molimo vas da primite na znanje da vam nije dopuštena upotreba ove web lokacije. Ovom internet stranicom allsecure.rs, kao i ostalim našim internet stranicama: allsecure.co.rs, asbg.rs i druge, upravlja kompanija AllSecure doo Beograd, Terazije 43, 11000 Beograd, Srbija, MB: 20042168, PIB: 103884814, u daljem tekstu “AllSecure”. Za sve pojave termina „naš“, „nas“, „mi“ ili „kompanija“ u okviru ove politike i u okviru opt-in obaveštenja se smatra da upućuju na AllSecure i sve naše podružnice, kako slučaj nalaže.

Informacije koje prikupljamo od Vas

Vi u principu možete da posetite ovu internet stranicu, a da nam ne otkrijete ko ste niti nam date ijednu informaciju o sebi. Kada posećujete naš veb sajt, neki podaci se automatski skladište na našim serverima shodno potrebama upravljanja sistemom, odnosno u statističke svrhe ili u cilju izrade rezervne kopije (backup). Ti podaci obuhvataju ime Vašeg internet provajdera, u nekim slučajevima Vašu IP adresu, verziju Vašeg softverskog pretraživača (browser), operativni kompjuterski sistem koji je korišćen da bi se pristupilo našem veb sajtu, veb sajt koji Vi koristite da biste nas posetili, veb sajtove koje posećujete dok ste u kontaktu sa nama i, ukoliko je to u datoj situaciji primenljivo, sve reči na osnovu kojih ste pretraživali da biste došli do našeg veb sajta. U zavisnosti od okolnosti, iz tih podataka se možda mogu izvući izvesni zaključci o nekim posetiocima veb sajta. Međutim, u tom kontekstu ne koriste se nikakvi podaci o ličnosti. Ovi podaci koriste se isključivo pošto su anonimno uneti. Ako ALLSECURE prenese podatke bilo kom spoljnom provajderu, biće preduzete tehničke ili organizacione mere koje jemče da će taj prenos podataka biti izvršen u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Pored toga, postoje i delovi ove internet stranice gde će nam možda trebati Vaše lične informacije u neku konkretnu svrhu, kao na primer da Vam obezbedimo neke informacije koje su Vam potrebne i u kom slučaju morate da se registrujete na našu internet stranicu. To obavljamo putem online obrazaca i svaki put nam šaljete svoje podatke elektronskom poštom. Informacije koje od Vas prikupljamo mogu da obuhvate Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona, broj faksa ili e-mail adresu. Videćete da niste u obavezi da nam šaljete nikakve dodatne informacije koje tražimo a one nisu neophodne niti je objektivno da ih tražimo da bismo Vam pružili usluge koje ste zahtevali.  Možemo i da prikupljamo informacije o Vama preko elektronske pošte ili dopisa koje nam šaljete. Vaše lične informacije prikupljamo samo ako dobrovoljno odlučite da unesete te podatke ili izričito date svoj pristanak na to. Kada date tu vrstu saglasnosti, prihvatate sledeće uslove korišćenja. Lične informacije koje nam šaljete ili koje mi prikupljamo putem ove internet stranice možemo da koristimo i u sledeće svrhe:
  • Pružanje bilo kojih usluga koje ste od nas zahtevali kao na primer da primate informacije o odnosima sa investitorima/primerke naših godišnjih izveštaja, da se pretplatite na uslugu korporacijskog emitovanja putem interneta ili na uslugu slanja upozorenja elektronskom poštom.
  • Odgovor na Vaše upite ili obrada Vaših zahteva koji se odnose na Vaše informacije.
  • Pružanje i personalizacija naših usluga.
Ako u budućnosti ne budete želeli da Vas kontaktiramo, obavestite nas. Ako nam dobrovoljno dostavite podatke o svojoj ličnosti, mi te podatke nećemo koristiti, obrađivati niti preneti izvan okvira dopuštenih zakonom ili onih okvira koje Vi sami definišete u svojoj izjavi saglasnosti. Pored toga, mi ćemo vaše podatke dostaviti samo ukoliko smo u obavezi da to  učinimo na osnovu zvaničnog ili sudskog naloga. Sve eventualne promene u ovom saopštenju o čuvanju privatnosti biće objavljene na ovoj stranici. To vam omogućuje da se u blagovremeno obavestite o tome koje podatke skladištimo i na koji način prikupljamo i koristimo te podatke.

Bezbednost

Preduzimamo stroge fizičke, elektronske i administrativne sigurnosne mere da bismo zaštitili Vaše informacije od pristupa neovlašćenih osoba kao i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja kako u online tako i u offline režimu. Zadržaćemo Vaše informacije tokom razumnog vremenskog perioda ili koliko je to zakonski propisano. Partneri AllSecure koji imaju pristup Vašim podacima da bi Vam u ime AllSecure-a pružili određenu uslugu imaju ugovornu obavezu da sve te podatke drže u tajnosti i ne mogu ih koristiti ni u kakve druge svrhe. U nekim slučajevima, biće neophodno da Vaše upite dostavimo svojim podružnicama. I u tim slučajevima Vaši podaci će biti tretirani kao poverljivi.

Podaci o ličnosti koji se odnose na decu

AllSecure ne želi da prikuplja podatke o deci mlađoj od 14 godina. Tamo gde je to neophodno, AllSecure će na odgovarajućem mestu izričito skrenuti pažnju deci da ne treba da dostavljaju AllSecure-u podatke o svojoj ličnosti. Ako roditelji ili drugi pravni staratelji otkriju da su deca koja su pod njihovim nadzorom dostavila AllSecure-u podatke o ličnosti, zahtevamo da nas ti roditelji odnosno staratelji bez odlaganja kontaktiraju na donju adresu ako žele da ti podaci budu izbrisani. Onda ćemo se bez odlaganja, postarati da ti podaci budu izbrisani. Ako imate 16 ili manje godina, obezbedite dozvolu roditelja ili staratelja pre nego što nam pošaljete ikakve lične informacije. Korisnicima koji nemaju pomenutu saglasnost nije dozvoljeno da nam šalju svoje lične informacije.

Otkrivanje Ličnih informacija

Mi generalno ne delimo vaše lične podatke sa drugima, osim u slučaju da je to neophodno da bi ispunili vaš zahtev zbog kojih ste nam informacije dali (na primer, da rešimo vašu reklamaciju). Zadržavamo pravo da otkrijemo Vaše lične informacije kada je tako propisano zakonom ili kada mislimo da je otkrivanje informacija neophodno za zaštitu naših prava i/ili usaglašavanje sa sudskim postupkom, sudskim nalogom, zahtevom nadležne ustanove ili bilo kojim obaveznim zakonskim procesom. Ukoliko to nije obavezno po zakonu, nećemo na drugi način bez Vaše saglasnosti deliti, prodavati niti distribuirati bilo koje informacije koje ste nam poslali. Najzad, ako naša kompanija uđe u zajednički poduhvat sa ili se proda ili spoji sa drugim poslovnim subjektom, Vaše informacije mogu da budu otkrivene novim poslovnim partnerima ili vlasnicima. Ukoliko to nije obavezno po zakonu, nećemo na drugi način bez Vaše saglasnosti deliti, prodavati niti distribuirati bilo koje informacije koje ste nam poslali

Druge internet stranice

Naša internet stranica može da sadrži veze ka drugim internet stranicama koje su izvan naše kontrole i nisu pokrivene ovim Obaveštenjem o privatnosti i kolačićima. Ako pristupate drugim intenet stranicama korišćenjem obezbeđenih veza, operateri tih internet stranica će moći da prikupljaju informacije od Vas koje će oni koristiti u skladu sa svojim politikama o privatnosti, a koje se mogu razlikovati od naše. Mi Vam preporučujemo da pročitate obaveštenja o privatnosti i kolačićima i uslove i odredbe bilo kojih internet stranica na koje ulazite putem veza, referenci ili interfejsa.

Dodaci Socijalnih Mreža

Naša internet stranica bi mogla imati dodatke (pluginovi) društvenih mreža: facebook. com, twitter.com, linkedin.com, google.com („socijalne mreže“). Konkretno, to bi mogli biti dodaci “Like”, „Share“, „Retweet“ itd.. Ako pristupite nekoj od naših internet stranica koja je opremljena takvim dodacima, vaš internet pretraživač će uspostaviti direktnu vezu sa serverom socijalne mreže i dodatak će biti prikazan na ekranu kroz komunikaciju sa vašim pretraživačem. Dodatak će obavestiti server socijalne mreže koju ste od naših internet stranica posetili. Ako imate profil na socijalnoj mreži i ulogovani ste na korisnički nalog, kada posetite našu internet stranicu, socijalna mreža će preneti ovu informaciju vašem korisničkom nalogu na datoj socijalnoj mreži. Koristeći bilo koju od funkcija dodataka (npr. klikom na Like taster, ili ostavljanjem komentara), ova informacija će biti takođe preneta na vaš korisnički nalog na socijalnoj mreži.Dodatne informacije o prikupljanju i upotrebi podataka od strane socijalnih mreža o pravima i mogućnostima zaštite vaše privatnosti u ovom kontekstu, možete pronaći u informacijama o zaštiti podataka na sajtovima socijalnih mreža. Kako bi sprečili da socijalna mreža poveže posetu našoj internet stranici sa vašim koriničkim nalogom na datoj socijalnoj mreži, morate se izlogovati sa naloga pre nego što posetite našu internet stranicu.
Prenos putem interneta i odricanje
S obzirom na to da internet predstavlja globalno okruženje, korišćenje internet stranice za prikupljanje i obradu ličnih informacija nužno obuhvata i prenos podataka širom sveta. Stoga pregledanjem ove internet stranice i elektronskom komunikacijom sa nama potvrđujete i saglasni ste da i mi obrađujemo lične informacije na taj način. Mada AllSecure sprovodi razumne mere zaštite od virusa i drugih opasnih komponenata, priroda interneta je takva da nije moguće obezbediti da će Vaš pristup internet stranici biti bez prekida ili grešaka, ili da ova internet stranica, njeni serveri ili elektronska pošta koju možemo poslati ne sadrže viruse ili druge opasne komponente.

Vaše želje i zahtevi / službenik zadužen za zaštitu podataka

Uskladištene podatke AllSecure će izbrisati po isteku zakonskog roka ili po isteku ugovornog predviđenog roka skladištenja, ili ukoliko oni AllSecure-u više nisu potrebni. U svakom trenutku Vi, razume se, možete zatražiti da podaci koji se odnose na Vas budu izbrisani. Takođe imate pravo da u svakom trenutku povučete pristanak koji ste dali za buduću obradu podataka o vašoj ličnosti. U takvim slučajevima, ako imate bilo kakvu drugu želju u vezi sa podacima koji se odnose na Vašu ličnost, molimo Vas da dostavite e-mail na našu adresu gdpr[at]allsecure.rs. Takođe Vas molimo da nas na ovaj način kontaktirate ako želite da saznate da li smo prikupili neke podatke o Vama i, ako jesmo, koji su to podaci. Postaraćemo se da smesta odgovorimo na Vaše pitanje.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih komentara, upita ili zahteva koji se odnose na našu upotrebu Vaših ličnih informacija ili u slučaju bilo kakvih pitanja o ovom Obaveštenju o privatnosti i kolačićima, kontaktirajte nas preko kontakt podataka sa stranice Kontakt. Vaša pitanja su dobrodošla, kao i bilo kakve sugestije koje možete imati o ovom Obaveštenju o privatnosti i kolačićima.
Poslednja izmena: 02/02/2023

Bezbedna Online Plaćanja?

Omogućavamo trgovcima da prihvataju plaćanja na svom sajtu i mobilnoj aplikaciji od kupaca u Srbiji i inostranstvu.
Allsecure

Osnovano u 2001. god, preduzeće AllSecure je postalo globalni pružalac usluga elektronskih plaćanja, sa rastućom mrežom korisnika u čitavoj Evropi. U saradnji sa vodećim regionalnim i evropskim bankama pružamo usluge procesiranja plaćanja kroz najsavremeniji payment gateway na tržištu, sertifikovan kao PCI level 1. Uz to pružamo različite povezane usluge podrške i konsaltinga, kao i najsavremenija rešenjia za prevenciju rizika prilikom plaćanja.

Kontakt info
Secured By
pcidss
visasecure
mcidcheck
amexsafekey
dinersprotectbuy
Metodi Plaćanja
VISA
mastercard
maestro
dinersclub
dinacard
discover
american express