Rečnik e-commerce pojmova – Rutiranje Transakcija

Rečnik e-commerce pojmova – Rutiranje Transakcija

Rutiranje transakcija je funkcionalnost koja se najčešće koristi za trgovce koji su preko naše platforme istovremeno povezani na više od jedne banke / prihvatioca. Ova funkcionalnost daje trgovcu kontrolu nad procesom plaćanja. Dozvoljava prilagođavanje toka plaćanja, distribucije transakcija, a sa ciljem snižavanja troškova transakcija kao i prevazilaženje problema koji mogu nastati kada je jedna banka […]

Read More »