Molimo vas da pročitate ovo obaveštenje o privatnosti i o kolačićima pažljivo pre nego počnete da koristite našu internet stranicu. Korišćenjem naše internet stranice, vi prihvatate sledeće uslove. Ukoliko se ne slažete sa sledećim uslovima, molimo vas da primite na znanje da vam nije dopuštena upotreba ove web lokacije. Ovom internet stranicom allsecure.rs, kao i ostalim našim internet stranicama: allsecure.co.rs, asbg.rs i druge, upravlja kompanija AllSecure doo Beograd, Južni bulevar 1A, 11000 Beograd, Srbija, MB: 20042168, PIB: 103884814, u daljem tekstu ALLSECURE. Za sve pojave termina „naš“, „nas“, „mi“ ili „kompanija“ u okviru ove politike i u okviru opt-in obaveštenja se smatra da upućuju na ALLSECURE i sve naše podružnice, kako slučaj nalaže.

Kompanija ALLSECURE, je posvećena očuvanju privatnosti svih posetilaca naših internet stranica i zaštiti svih ličnih informacija koje nam možete poslati. ALLSECURE poštuje privatnost svakog lica koje poseti naš veb sajt. Podaci se prikupljaju, obrađuju i koriste u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka u zemlji u kojoj se nalazi nadležno odeljenje za obradu podataka. Preduzimamo sve neophodne mere da bismo obezbedili puno poštovanje tih zakonskih propisa. Ovo saopštenje o zaštiti privatnosti ne odnosi se na veb sajtove kojima se može pristupiti sa linkova naznačenih na ALLSECURE veb sajtovima.

Ovo pbaveštenje o privatnosti i kolačićima obezbeđujemo da bismo Vam pomogli da razumete šta možemo da uradimo bilo sa kojim ličnim informacijama koje dobijemo od Vas. Prosleđujući nam svoje lične informacije Vi potvrđujete da prihvatate naše Obaveštenje o privatnosti i kolačićima i saglasni ste da možemo da prikupljamo, koristimo i otkrivamo Vaše lične informacije na način opisan u ovom Obaveštenju o privatnosti i kolačićima. Ako niste saglasni sa ovim Obaveštenjem, molimo Vas da nam ne šaljete svoje lične podatke.

Šta su lične informacije?

Lične informacije su informacije o pojedincu koga je moguće identifikovatii, shodno važećem zakonu, kao što su ime i prezime, e-mail adresa i broj telefona.

Informacije koje prikupljamo od Vas

Vi u principu možete da posetite ovu internet stranicu a da nam ni ne kažete ko ste niti nam otkrijete ijednu informaciju o sebi. Kada posećujete naš veb sajt, neki podaci se automatski skladište na našim serverima shodno potrebama upravljanja sistemom, odnosno u statističke svrhe ili u cilju izrade rezervne kopije (backup). Ti podaci obuhvataju ime Vašeg internet provajdera, u nekim slučajevima Vašu IP adresu, verziju Vašeg softverskog pretraživača (browser), operativni kompjuterski sistem koji je korišćen da bi se pristupilo našem veb sajtu, veb sajt koji Vi koristite da biste nas posetili, veb sajtove koje posećujete dok ste u kontaktu sa nama i, ukoliko je to u datoj situaciji primenljivo, sve reči na osnovu kojih ste pretraživali da biste došli do našeg veb sajta. U zavisnosti od okolnosti, iz tih podataka se možda mogu izvući izvesni zaključci o nekim posetiocima veb sajta. Međutim, u tom kontekstu ne koriste se nikakvi podaci o ličnosti. Ovi podaci koriste se isključivo pošto su anonimno uneti. Ako ALLSECURE prenese podatke bilo kom spoljnom provajderu, biće preduzete tehničke ili organizacione mere koje jemče da će taj prenos podataka biti izvršen u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pored toga, postoje i delovi ove internet stranice gde će nam možda trebati Vaše lične informacije u neku konkretnu svrhu, kao na primer da Vam obezbedimo neke informacije koje su Vam potrebne i u kom slučaju morate da se registrujete na našu internet stranicu. To obavljamo putem online obrazaca i svaki put nam šaljete svoje podatke elektronskom poštom. Informacije koje od Vas prikupljamo mogu da obuhvate Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona, broj faksa ili e-mail adresu. Videćete da niste u obavezi da nam šaljete nikakve dodatne informacije koje tražimo a one nisu neophodne niti je objektivno da ih tražimo da bismo Vam pružili usluge koje ste zahtevali.  Možemo i da prikupljamo informacije o Vama preko elektronske pošte ili dopisa koje nam šaljete. Vaše lične informacije prikupljamo samo ako dobrovoljno odlučite da unesete te podatke ili izričito date svoj pristanak na to. Kada date tu vrstu saglasnosti, prihvatate sledeće uslove korišćenja.

Lične informacije koje nam šaljete ili koje mi prikupljamo putem ove internet stranice možemo da koristimo i u sledeće svrhe:

  • Pružanje bilo kojih usluga koje ste od nas zahtevali kao na primer da primate informacije o odnosima sa investitorima/primerke naših godišnjih izveštaja, da se pretplatite na uslugu korporacijskog emitovanja putem interneta ili na uslugu slanja upozorenja elektronskom poštom.
  • Odgovor na Vaše upite ili obrada Vaših zahteva koji se odnose na Vaše informacije.
  • Pružanje i personalizacija naših usluga.

Ako u budućnosti ne budete želeli da Vas kontaktiramo, obavestite nas.

Ako nam dobrovoljno dostavite podatke o svojoj ličnosti, mi te podatke nećemo koristiti, obrađivati niti preneti izvan okvira dopuštenih zakonom ili onih okvira koje Vi sami definišete u svojoj izjavi saglasnosti. Pored toga, mi ćemo vaše podatke dostaviti samo ukoliko smo u obavezi da to  učinimo na osnovu zvaničnog ili sudskog naloga.

Sve eventualne promene u ovom saopštenju o čuvanju privatnosti biće objavljene na ovoj stranici. To vam omogućuje da se u blagovremeno obavestite o tome koje podatke skladištimo i na koji način prikupljamo i koristimo te podatke.

Bezbednost

Preduzimamo stroge fizičke, elektronske i administrativne sigurnosne mere da bismo zaštitili Vaše informacije od pristupa neovlašćenih osoba kao i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja kako u online tako i u offline režimu. Zadržaćemo Vaše informacije tokom razumnog vremenskog perioda ili koliko je to zakonski propisano. Partneri ALLSECURE koji imaju  pristup Vašim podacima da bi Vam u ime ALLSECURE-a pružili određenu uslugu imaju ugovornu obavezu da sve te podatke drže u tajnosti i ne mogu ih koristiti ni u kakve druge svrhe. U nekim slučajevima, biće neophodno da Vaše upite dostavimo svojim podružnicama. I u tim slučajevima Vaši podaci će biti tretirani kao poverljivi.

Podaci o ličnosti koji se odnose na decu

ALLSECURE ne želi da prikuplja podatke o deci mlađoj od 14 godina. Tamo gde je to neophodno, ALLSECURE će na odgovarajućem mestu izričito skrenuti pažnju deci da ne treba da dostavljaju ALLSECURE-u podatke o svojoj ličnosti. Ako roditelji ili drugi pravni staratelji otkriju da su deca koja su pod njihovim nadzorom dostavila ALLSECURE-u podatke o ličnosti, zahtevamo da nas ti roditelji odnosno staratelji bez odlaganja kontaktiraju na donju adresu ako žele da ti podaci budu izbrisani. Onda ćemo se  bez odlaganja, postarati da ti podaci budu izbrisani. Ako imate 16 ili manje godina, obezbedite dozvolu roditelja ili staratelja pre nego što nam pošaljete ikakve lične informacije. Korisnicima koji nemaju pomenutu saglasnost nije dozvoljeno da nam šalju svoje lične informacije.

Kolačići – „Cookies“

Naše internet stranice koriste kolačiće kako bismo Vas razlikovali od ostalih korisnika na našoj internet stranici. Oni nam pomažu da Vam omogućimo dobro iskustvo prilikom pretraživanja naše internet stranice a omogućava nam i da poboljšamo svoju internet stranicu. Kolačići  su male jedinice podataka koje su neophodne za korišćenje našeg veb sajta, a Vaš pretraživač (browser) ih privremeno skladišti na hard disku Vašeg kompjutera. Informacije sadržane u kolačićima  služe, između ostalog, pre svega za poboljšanu navigaciju i  omogućuju da se naš sajt bez teškoća koristi. Kolačići koje mi koristimo ne sadrže nikakve uskladištene podatke o ličnosti.

Na našim internet stranicama koriste se privremeni i trajni kolačići. Pod privremenim kolačićima smatramo one koji se čuvaju u memoriji tokom trajanja korisnikove posete na internet sajtu. Ovi kolačići se ne čuvaju trajno u sistemu krajnjeg korisnika. Trajni kolačići omogućavaju našem sajtu da vas prepozna svaki put kada posetite naš sajt, tako da podešavanja koja ste obavili tokom ranijih poseta budu prepoznata, i ne morate da ih ponovo podešavate. Trajni kolačići su trajno sačuvani na klijentovom sistemu (na hard disku ili drugom mestu), i njihovo trajanje može biti od nekoliko sekundi do nekoliko godina. Primeri za mesta na kojima ALLSECURE sajt koristi trajne kolačiće su prilikom pamćenja izbora zemlje/jezika, pomaganja u sakupljanju statističkih podataka, i za pamćenje da li je korisnik već odgovorio na onlajn anketu.

Većina pretraživača automatski prihvata kolaćiće. To možete izbeći ako promenite način na koji je podešen (settings) Vaš pretraživač. „Cookies“ koje su uskladištene u Vašem računaru možete u svakom trenutku ukloniti tako što ćete izbrisati privremene internet fajlove („Tools/Extras“-„Internet options“ na traci pretraživača). Međutim, možda nećete moći da koristite sva interaktivna svojstva naše internet stranice ako deaktivirate kolačiće.

Ako ne želite da prihvatite kolačiće sa sajta kompanije ALLSECURE, možete: napustiti ovaj sajt, ili podesiti vaš pregledač da vas ili obavesti kada dobijete kolačić (pružajući vam priliku da odlučite da li da ga prihvatite ili ne) ili da blokira sve ili samo određene kategorije kolačića. Pregledač može takođe obrisati ranije sačuvane kolačiće.

Postoji dosta načina za upravljanje kolačićima. Pogledajte uputstva za svoj pregledač ili ekran za pomoć da biste saznali više o ovim funkcijama. Na primer, kada koristite Internet Explorer, možete da odete na kartice Tools/Internet options/Security i Privacy da biste prilagodili pregledač svojim očekivanjima. Ako koristite različite računare na različitim lokacijama, moraćete da se postarate da svaki pregledač bude podešen prema Vašim potrebama u pogledu kolačića.

Čak iako ste isključili podešavanje u vašem pregledaču koje vam dozvoljava upotrebu kolačića, i dalje možete posetiti veliki deo oblasti dostupnih na našem sajtu.

Otkrivanje Ličnih informacija

Mi generalno ne delimo vaše lične podatke sa drugima, osim u slučaju da je to neophodno da bi ispunili vaš zahtev zbog kojih ste nam informacije dali (na primer, da rešimo vašu reklamaciju). Zadržavamo pravo da otkrijemo Vaše lične informacije kada je tako propisano zakonom ili kada mislimo da je otkrivanje informacija neophodno za zaštitu naših prava i/ili usaglašavanje sa sudskim postupkom, sudskim nalogom, zahtevom nadležne ustanove ili bilo kojim obaveznim zakonskim procesom.  Ukoliko to nije obavezno po zakonu, nećemo na drugi način bez Vaše saglasnosti deliti, prodavati niti distribuirati bilo koje informacije koje ste nam poslali.  Najzad, ako naša kompanija uđe u zajednički poduhvat sa ili se proda ili spoji sa drugim poslovnim subjektom, Vaše informacije mogu da budu otkrivene novim poslovnim partnerima ili vlasnicima. Ukoliko to nije obavezno po zakonu, nećemo na drugi način bez Vaše saglasnosti deliti, prodavati niti distribuirati bilo koje informacije koje ste nam poslali

Druge internet stranice

Naša internet stranica može da sadrži veze ka drugim internet stranicama koje su izvan naše kontrole i nisu pokrivene ovim Obaveštenjem o privatnosti i kolačićima. Ako pristupate drugim intenet stranicama korišćenjem obezbeđenih veza, operateri tih internet stranica će moći da prikupljaju informacije od Vas koje će oni koristiti u skladu sa svojim politikama o privatnosti, a koje se mogu razlikovati od naše. Mi Vam preporučujemo da pročitate obaveštenja o privatnosti i kolačićima i uslove i odredbe bilo kojih internet stranica na koje ulazite putem veza, referenci ili interfejsa.

Dodaci Socijalnih Mreža

Naša internet stranica bi mogla imati dodatke (pluginovi) društvenih mreža: facebook. com, twitter.com, linkedin.com, google.com („socijalne mreže“).

Konkretno, to bi mogli biti dodaci “Like”, „Share“, „Retweet“ itd.. Ako pristupite nekoj od naših internet stranica koja je opremljena takvim dodacima, vaš internet pretraživač će uspostaviti direktnu vezu sa serverom socijalne mreže i dodatak će biti prikazan na ekranu kroz komunikaciju sa vašim pretraživačem. Dodatak će obavestiti  server socijalne mreže koju ste od naših internet stranica posetili. Ako imate profil na socijalnoj mreži i ulogovani ste na korisnički nalog, kada posetite našu internet stranicu, socijalna mreža će preneti ovu informaciju vašem korisničkom nalogu na datoj socijalnoj mreži.

Koristeći bilo koju od funkcija dodataka (npr. klikom na Like taster, ili ostavljanjem komentara), ova informacija će biti takođe preneta na vaš korisnički nalog na socijalnoj mreži.Dodatne informacije o prikupljanju i upotrebi podataka od strane socijalnih mreža o pravima i mogućnostima zaštite vaše privatnosti u ovom kontekstu, možete pronaći u informacijama o zaštiti podataka na sajtovima socijalnih mreža. Kako bi sprečili da socijalna mreža poveže posetu našoj internet stranici sa vašim koriničkim nalogom na datoj socijalnoj mreži, morate se izlogovati sa naloga pre nego što posetite našu internet stranicu.

Prenos putem interneta i odricanje

S obzirom na to da internet predstavlja globalno okruženje, korišćenje internet stranice za prikupljanje i obradu ličnih informacija nužno obuhvata i prenos podataka širom sveta. Stoga pregledanjem ove internet stranice i elektronskom komunikacijom sa nama potvrđujete i saglasni ste da i mi obrađujemo lične informacije na taj način. Mada ALLSECURE sprovodi razumne mere zaštite od virusa i drugih opasnih komponenata, priroda interneta je takva da nije moguće obezbediti da će Vaš pristup internet stranici biti bez prekida ili grešaka, ili da ova internet stranica, njeni serveri ili elektronska pošta koju možemo poslati ne sadrže viruse ili druge opasne komponente.

Vaše želje i zahtevi / službenik zadužen za zaštitu podataka

Uskladištene podatke ALLSECURE će izbrisati po isteku zakonskog roka ili po isteku ugovornog predviđenog roka skladištenja, ili ukoliko oni ALLSECURE-u više nisu potrebni. U svakom trenutku Vi, razume se, možete zatražiti da podaci koji se odnose na Vas budu izbrisani. Takođe imate pravo da u svakom trenutku povučete pristanak koji ste dali za buduću obradu  podataka o vašoj ličnosti. U takvim slučajevima, ako imate bilo kakvu drugu želju u vezi sa podacima koji se odnose na Vašu ličnost, molimo Vas da dostavite e-mail na našu adresu info[at]allsecure.rs. Takođe Vas molimo da nas na ovaj način kontaktirate ako želite da saznate da li smo prikupili neke podatke o Vama i, ako jesmo, koji su to podaci. Postaraćemo se da smesta odgovorimo na Vaše pitanje.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih komentara, upita ili zahteva koji se odnose na našu upotrebu Vaših ličnih informacija ili u slučaju bilo kakvih pitanja o ovom Obaveštenju o privatnosti i kolačićima, kontaktirajte nas preko kontakt podataka sa stranice Kontakt. Vaša pitanja su dobrodošla, kao i bilo kakve sugestije koje možete imati o ovom Obaveštenju o privatnosti i kolačićima.

Izmene ove politike

Povremeno proveravajte ovo Obaveštenje o privatnosti i kolačićima da biste bili obavešteni u slučaju bilo kakvih izmena. Iako zadržavamo pravo izmene ili dopune ove politike, obezbedićemo Vam obaveštenje na ovoj internet stranici o svim većim izmenama u roku od bar 30 dana nakon izmene i, ako je prikladno, slanjem obaveštenja elektronskom poštom.